Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Nhật Bản
Trước khi Nhật Bản chấp nhận sử dụng lịch Gregory vào năm 1873 thì những ngày lễ của nước này được tính dựa theo âm dương lịch Trung Quốc. Chẳng hạn, Ngày
Chúng tôi đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc phục vụ người Việt Nam. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc phục vụ người Việt Nam. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Thư giãn luyện tiếng Nhật qua những mẫu chuyện vui
Câu này có thể hiểu là “đánh vào không khí (thì không có kết quả gì)”, có nghĩa là : một phía có chủ động đến đâu thì phía kia cũng không có hoặc không ...

No front page content has been created yet.