haruka

Haruka

Lễ xuất cảnh kỳ tháng 7 năm 2015
Chiều ngày 19/06/2015 Công ty TNHH Haruka đã long trọng tổ chức chương trình “ Lễ xuất cảnh tháng 7.2015" cho các bạn du học sinh công ty Haruka chuẩn bị x
Thông báo lễ xuất cảnh của DHS Nhật Bản Haruka kỳ tháng 7-2015
THÔNG BÁO LỄ XUẤT CẢNH CỦA DHS NHẬT BẢN HARUKA KỲ THÁNG 7- 2015
Du học đại học
Đây là chương trình mà bạn nhập học đại học chính quy của Nhật Bản. Vì bạn có thể học chung với sinh viên người Nhật và du học sinh từ nước khác, nên bạn k
Du học ngắn hạn
Bạn có thể du học Nhật Bản từ 1 tuần đến 3 tháng theo chương trình này. Những đối tượng như Sinh viên đang nghỉ hè, nhân viên đang nghỉ việc không hưởng lư
Du học cấp 3
Đây là chương trình mà bạn học cùng với học sinh cấp 3 tại Trường THPT của Nhật Bản. Bạn có thể thu được không những khả năng tiếng Nhật rất cao mà có thể
Du học trường Nhật ngữ
Đây là một hình thức du học để học tiếng Nhật tại Nhật Bản. Bạn có thể học tiếng Nhật một cách tổng hợp, sử dụng được tiếng Nhật trong đời sống hàng ngày.

No front page content has been created yet.

haruka haruka