Trường Nhật ngữ

Trường Nhật ngữ

Trường Nhật ngữ Hosanna phân hiệu Tokyo

Haruka hiện tại đang liên kết với hơn 200 trường và số lượng các đối tác là trường Nhật ngữ đang ngày càng tăng...

Học viện nhật ngữ Kyoshin phỏng vấn học viên Haruka

Ngày 3/2, học sinh Haruka đã tham gia phỏng vấn kỳ tháng 7/2018 vào Học viện nhật ngữ Kyoshin. Haruka tự hào khi là đối...

Trường nhật ngữ Osaka Minami về thăm và làm việc tại Haruka

Ngày 1/2 Đại diện trường nhật ngữ Osaka Minami đã về thăm và làm việc tại Haruka Haruka đã liên kết với hơn 300 trường...

Trường Nhật ngữ Higashi Shinjuku về thăm và làm việc tại Haruka

Ngày 25/1 Thầy hiệu trường Trường Nhật ngữ Higashi Shinjuku cùng đại diện trường đã đến thăm, làm việc và phỏng vấn học sinh...

Trường Nhật ngữ Human Academy phỏng vấn học viên Haruka

Ngày 22/1, bạn Dương Thanh Hưng đã tham gia đã phỏng vấn với trường  Nhật ngữ Human Academy Học viện Nhật ngữ Human ( HAJL) được thành...

Trường Fukuoka nihongo gakuin phỏng vấn học viên Haruka

Ngày 22/1, Các bạn học viên Haruka đã tham gia phỏng vấn cho kỳ tuyển sinh tháng 7/2018 vào trường Fukuoka Nihongo Gakuin. Trường Fukuoka...

Trường Nhật ngữ Only One phỏng vấn học viên Haruka

Ngày 18/1 các bạn học viên Haruka đã tham gia buổi phỏng vấn thi tuyển vào trường Nhật ngữ Only One kỳ tháng 7/2018 Một...

Trường Nhật ngữ Asuka về thăm và làm việc tại Haruka

Ngày 16/1 thầy Hiệu phó trường Nhật ngữ Asuka, thầy Nagisa Hiroyuki đã đại diện nhà trường về thăm và làm việc tại Haruka. Asuka...

Trường ngôn ngữ quốc tế OJI về phỏng vấn học viên Haruka

Ngày 12/1 trường Nhật ngữ OJI về thăm và làm việc tại Haruka, quý trường cũng có buổi phỏng vấn với các bạn học...

Các trường Nhật ngữ về phỏng vấn học viên Haruka

Trong nhiều ngày liên tiếp các trường Nhật ngữ đã về Haruka để trực tiếp phỏng vấn học sinh Haruka kỳ tháng 1 và...
error: Content is protected !!