Thi hùng biện tiếng Nhật Haruka lần thứ 4第4回はるかスピーチコンテスト

[:vi]Thi hùng biện tiếng Nhật Haruka lần thứ 4[:ja]第4回はるかスピーチコンテスト[:]

0
CHIA SẺ

第4回はるかスピーチコンテストThi hùng biện tiếng Nhật Haruka lần thứ 4

第1位 Giải nhất

第4回はるかスピーチコンテストThi hùng biện tiếng Nhật Haruka lần thứ 4

第2位 Giải nhì

第4回はるかスピーチコンテストThi hùng biện tiếng Nhật Haruka lần thứ 4

第3位 Giải ba

Một số hình ảnh khác trong cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật

第4回はるかスピーチコンテストThi hùng biện tiếng Nhật Haruka lần thứ 4

第4回はるかスピーチコンテストThi hùng biện tiếng Nhật Haruka lần thứ 4

第4回はるかスピーチコンテストThi hùng biện tiếng Nhật Haruka lần thứ 4

第4回はるかスピーチコンテストThi hùng biện tiếng Nhật Haruka lần thứ 4

第4回はるかスピーチコンテストThi hùng biện tiếng Nhật Haruka lần thứ 4