Công ty TNHH Haruka

Địa chỉ:

Lô D7 khu 2,8 ha, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 

0966-05-22-00 / 0917-79-1186 / 0981-03-7880

0944-40-8822/ 0911-03-8855

Email:

info@harukavn.com