Dạy tiếng Việt cho người Nhật

Dạy tiếng Việt cho người Nhật

[:vi]Dạy tiếng Việt cho người Nhật[:ja]ベトナム語レッスンの特徴[:]

[:vi]Trung tâm Haruka cung cấp nhiều khoá học tiếng Việt cho người Nhật. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi đều được đào tạo bài bản giàu kinh nghiệm.[:ja]ベトナム語レッスンです。はるかセンターでの「マンツーマンレッスン」,ご自宅近くのカフェでの「講師派遣レッスン」,インターネットを使った「オンラインレッスン」があります。[:]