Dịch vụ

Dịch vụ

Chuyện vui tiếng Nhật

Chuyện vui tiếng Nhật Thư giãn luyện tiếng Nhật qua những mẫu chuyện vui 「私を愛しているの?」 と聞かれ、 「もちろん。 君を愛さずに、 誰を愛する」 というつもりで、 「僕が愛さないで、 誰が愛する」 といってしまった。 Khi được hỏi: “Có yêu em không?” Định trả lời: “Đương nhiên rồi,...

Lời khuyên học tiếng Nhật

Nếu bạn là người bắt đầu học tiếng Nhật, bạn phải tìm kiếm một sự yêu thích đam mê đối với đất nước mặt...