TẠI SAO TIẾNG NHẬT CÓ TỚI BA LOẠI CHỮ

TẠI SAO TIẾNG NHẬT CÓ TỚI BA LOẠI CHỮ