Trường Nhật ngữ Jin về thăm và làm việc với công ty...

Trường Nhật ngữ Jin về thăm và làm việc với công ty Haruka

0
CHIA SẺ

Ngày 19/7/2019, trường Nhật ngữ Jin cơ sở Tokyo, cơ sở Osaka về thăm và làm việc với công ty Haruka.

Trường Nhật ngữ Jin có bề dày kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật, xây dựng chương trình học tập phù hợp với đình hướng nghề nghiệp và hỗ trợ cuộc sống du học sinh.

Trường Nhật ngữ JIN cơ sở Tokyo chỉ tiêu tuyển sinh là 630 du học sinh, hiện đang có khoảng 500 du học sinh đang học, trong đó trên 90% là du học sinh Việt Nam.  Trường nằm ở gần ga Tabata hoặc ga Nishinippori,  từ ga đi bộ tới trường khoảng 10 phút.

                Trường Nhật ngữ Jin cơ ở Tokyo

Phòng tự học của trường Nhật ngữ Jin cơ sở Tokyo

Trường Nhật ngữ JIN cơ sở Osaka chỉ tiêu tuyển sinh là 250 du học sinh, hiện đang có hơn 200 học sinh đang học trong đó khoảng 70% là người Việt Nam còn lại là Trung Quốc, Nepan, Hàn Quốc v.v… Trường nằm ở ga Tsuruhashi (gần Tenno), từ ga đi bộ khoảng 6~7 phút tới trường.

Trường Nhật ngữ Jin cơ ở Osaka

  • Học phí trường Nhật ngữ Jin cho kỳ học dài (1 năm)

Phí nhập học: 77,000 yên         Phí cơ ở vật chất: 22,000 yên

Phí tuyển sinh: 22,000 yên       Bảo hiểm du học sinh: 10,000 yên

Học phí: 653,400 yên               Tổng chi phí: 784,400 yên

Học phí ngắn hạn (3 tháng)

Phí nhập học: 15,000 yên         Phí cơ ở vật chất: 5,000 yên

Học phí: 135,000 yên               Tổng chi phí: 155,000 yên

Để tìm hiểu rõ hơn thông tin về trường Nhật ngữ Jin, các bạn vui lòng liên hệ:                                               

Công ty TNHH Haruka 
Địa chỉ: Số 40, đường Gamuda Gardens 2-3, khu đô thị Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội
Website: http://harukavn.com; http://translation.pro.vn/ 
Tel: 024-66666-200 / 0966-05-2200 / 0917-79-1186 / 0981-03-7880 / 0944-40-8822/ 0911-03-8855/  0868-02-0208

BÌNH LUẬN