Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015

Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015

0
CHIA SẺ
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Công Ty TNHH Haruka chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015

slideshow

Hòa chung không khí hân hoan, tưng bừng trong cả nước chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Công ty TNHH Haruka tổ chức chuỗi các hoạt động thi hùng biện tiếng Nhật, văn nghệ, thể thao. Nhằm khuyến khích các học viên tăng cường giao lưu, nâng cao kỹ năng tiếng Nhật cũng như rèn luyện tinh thần, sức khỏe của học viên toàn trung tâm.