Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka

Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka

0
CHIA SẺ
Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka
Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka
Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka
Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka
Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka
Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka
Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka
Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka
Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka
Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka
Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka
Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka Lễ xuất cảnh du học sinh kỳ tháng 7- 2015 tại Haruka

slideshow

Hòa chung với niềm vui của từng học viên, từng gia đình. Hôm nay ngày 19.6.2015. Công ty Haruka long trọng tổ chức thành công buổi xuất cảnh của học sinh kỳ tháng 7.2015.