Gọi tên đất nước Nhật Bản là “Nihon” hay “Nippon”?

Gọi tên đất nước Nhật Bản là “Nihon” hay “Nippon”?

0
CHIA SẺ

Sẽ có nhiều bạn thắc mắc:

Canada tiếng anh là Canada, Việt Nam tiếng anh là Vietnam,… nhưng sao Nhật Bản lại là Japan chứ không phải Nihon hay Nippon theo như đúng cách người Nhật gọi tên nước mình ?

Chữ kanji của nước Nhật là日本, cái tên Japan bắt nguồn từ việc người Trung Quốc từ thế kỉ thứ 7 đã phát âm chữ 日本 là “zeepan”, 日本 được người Nhật đọc là “Nippon” hay “Nihon”, âm Hán Việt của nó là “Nhật Bản”. 日本 có nghĩa là “nơi mặt trời mọc”, sở dĩ có cái tên này vì từ hầu hết các cảng biển ở Trung Quốc, cứ hướng về phía mặt trời mọc thì kiểu gì cũng đến Nhật Bản.

“Nihon” hay “Nippon”?

Giữa Nihon và Nippon, cách gọi nào đúng?

Năm 1934 Đại hội quốc ngữ lâm thời bộ Giáo dục Nhật Bản đề nghị cách gọi Nippon là đúng. Tức là trước đó tồn tại cả hai cách gọi Nihon hoặc Nippon. Tuy nhiên quyết định của đại hội đó không phải là luật cho nên hiện vẫn tồn tại cả hai cách gọi. Trên các con tem đều in Nippon, trên bộ đồng phục của các tuyển thủ quốc gia đi thi đấu quốc tế cũng in Nippon … Như vậy, nếu xét về mặt hành chính thì cách gọi Nippon được dùng nhiều hơn.

 

BÌNH LUẬN