Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hương

Họ và tên: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hương Chức vụ: GĐ Trung tâm tư vấn du học Trình độ và kinh nghiệm công tác: Hơn 7 năm giảng...

Mr. Iwaguchi Yoshio

Họ và tên: Iwaguchi Yoshio Chức vụ: Thành viên sáng lập công ty Trình độ và kinh nghiệm công tác: Giới thiệu: Là một trong những thành viên...

Ms. Bùi Thị Tào

Thông tin chi tiết   Họ và tên: Ms. Bùi Thị Tào Chức vụ: Giám đốc công ty TNHH Haruka Trình độ và kinh nghiệm công tác Giới thiệu: Có hơn ba...

Ms. Nguyễn Thị Sao

Thông tin chi tiết   Họ và tên: Ms. Nguyễn Thị Sao Chức vụ: Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Haruka Trình độ và kinh nghiệm công tác Giới thiệu: Đã có...

Mr Imai Akira

Thông tin chi tiết   Họ và tên: Mr Imai Akira Chức vụ: Giáo viên tình nguyện tiếng Nhật Trình độvà kinh nghiệm công tác Giới thiệu: Có 2 năm kinh nghiệm...

Tin mới