Niên hiệu của Nhật Bản

Niên hiệu của Nhật Bản

0
CHIA SẺ

Niên hiệu của Nhật Bản

Cho đến nay, ở Nhật Bản vẫn tồn tại Nhật hoàng, vậy nên nếu Nhật hoàng thay đổi thì niên hiệu. Hiện nay đương kim Thiên Hoàng của Nhật Bản là Akihito có niên hiệu là Bình thành (Heisei). Thời kỳ Bình Thành bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 1989, sau khi Thiên Hoàng tiền nhiệm là Thiên Hoàng Chiêu Hoà (Showa) mất và con trai ông là Akihito lên nối ngôi. Năm nay, năm 2016 theo cách tích đặc biệt này tương ứng với năm Bình thành (Heisei) thứ 28.

Niên hiệu lâu dài nhất của Nhật Bản là Chiêu Hòa (64 năm) của Thiên hoàng Hirohito.

Niên hiệu hiện đại của Nhật Bản 

Niên hiệu Thời gian bắt đầu tvaf chấm dứt
Meiji (Minh trị) 1968-1912
Taisho (Đại Chính) 1912-1926
Showa (Chiêu Hoà) 1926-1989
Heisei (Bình Thành) 1989-nay

BÌNH LUẬN